Նախորդ Հրապարակում Խորագէտ Եւ Իմաստուն (Մտ 10.16-33)
Յաջորդ Հրապարակում Յոյս՝ Աստուծոյ Վրայ - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան