Նախորդ Հրապարակում Մաքուր Աստուծոյ Համար (Մտ 12.43-45)
Յաջորդ Հրապարակում Յոյս՝ Աստուծոյ Վրայ - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան