Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Բարութիւնը (Սաղմոս 65) - Հովիւ Ռաֆֆի Պասմաճեան
Յաջորդ Հրապարակում Ո՞վ Ես Դուն