Նախորդ Հրապարակում Յիսուսի Իշխանութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Իշխանութիւնը Աստուծմէ է