Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին հետ Մտերմութիւնը Նախաձեռնութի՞ւն է կամ՝ Ընդառաջում - Հովիւ Տիգրանուհի Քիւսպէկեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին Հետ Հաղորդակցութիւն