Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին Նոր Կտակարանին Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Մարմնաւոր Եւ Հոգեւոր Տեսակէտեր