Նախորդ Հրապարակում Մարգարէական Ծառայութեան Տեսակներ
Յաջորդ Հրապարակում Սրբութեան Առաջնահերթութիւնը - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան