Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Ձեւով Առեւտուր (Ա Մաս)
Յաջորդ Հրապարակում Ինքզինք Փոխակերպելու Կարողութիւնը Միայն Մարդ Արարածը Ունի (Գ Մաս)