Նախորդ Հրապարակում Հօր Կամքը Արտայայտող Սիրտ Մը
Յաջորդ Հրապարակում Արժէք Տուր Սուրբ Հոգիին - Արա Պալճեան