Նախորդ Հրապարակում Տիրոջ Փառքը Տաճար Կը Վերադառնայ (Եզ 43.1-27)
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայութեան Հոգեւոր Օրէնքները (Եզ 44.1-31)