Նախորդ Հրապարակում Յարաբերութիւն եւ Պատասխանատուութիւն (Յովհաննու 15.1-11)
Յաջորդ Հրապարակում Մխիթարիչը՝ Յանդիմանողը (Յովհաննու 16.1-10)