Նախորդ Հրապարակում Խօսքը եւ Դուն
Յաջորդ Հրապարակում Իմ Անունովս Ի՛նչ Որ Խնդրէք Հօրմէն, Պիտի Տայ Ձեզի (Յովհաննու 16.16-33)