Տէր Յիսուս Իրեն համար փառք ու պատիւ չէր փնտռեր: Ան կ'ուզէր, որ մարդիկ խօսքը ընդունին, որպէսզի Աստուծոյ փառքը անոնց մէջ բնակի:

Յիսուս է Աստուծոյ Խօսքը, որ մարմնացաւ, մեր մէջ բնակեցաւ եւ Իր փառքով երեւցաւ (Յհ 1.14): Երբ այսօր Խօսքը՝ Յիսուս Քրիստոսը կ'ընդունինք, մենք Անոր փառքով կը լեցուինք:

Թշնամին՝ Սատանան, պիտի փորձէ զրկել մեզ Անոր փառքէն (Ա.Կր 4.4):
Ի՞նչպէս ընդունինք Աստուծոյ Խօսքը, դէմ դնելու համար Սատանային հնարքներուն:

Նախորդ Հրապարակում Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը 4 - Յաղթահարէ՛ Վախը
Յաջորդ Հրապարակում Անոր Ճամբաներուն Մէջ Քալել - Դաւիթ Մաջուլեան