Նախորդ Հրապարակում Հաւատքին Զօրութիւնը (Մտ 15.21-28)
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին Առաջնահերթութիւնը Մեր Մէջ - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան