Նախորդ Հրապարակում Հաւատքին Զօրութիւնը (Մտ 15.21-28)
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին, Մեր Օգնականը - Ասատուր Խանճեան