Նախորդ Հրապարակում Արթուն Կեցիր Եւ Աղօթէ, Որպէսզի Փորձութեան Մէջ Չիյնաս - Դաւիթ Մաջուլեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին Առաջնահերթութիւնը Մեր Մէջ - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան