Նախորդ Հրապարակում Իշխանութիւն եւ Վստահութիւն (Մարկոս 6.7-16)
Յաջորդ Հրապարակում Իշխանութիւն Առանց Սակարկութեան (Մարկոս 9.13-27)