Նախորդ Հրապարակում Երբ Ես Հաւատամ
Յաջորդ Հրապարակում Ապաշխարութեան Ճիշդ Պտուղը եւ Տալու Սկզբունքը (Ղուկաս 3.1-20)