Նախորդ Հրապարակում Եկեղեցիին Ապրելաձեւը (Եփեսացիս)
Յաջորդ Հրապարակում Սիրոյ Մէջ Քալէ՛ (Եփեսացիս)