Պօղոս առաքեալ կը ներկայացնէ մկրտութեան խորհուրդը եւ կը յայտնէ, թէ մկրտութիւնը իրականութեան մէջ հոգեւոր պատերազմ մըն է, որուն միջոցաւ Տէրը Իր ժողովուրդին համար կը պատերազմի ու դէմ կը դնէ թշնամիին:

Նախորդ Հրապարակում Սիրոյ Օրէնքը եւ Ամուսնութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Մարդը (Ծն 1.26-28)