Նախորդ Հրապարակում Կոչումիդ Կառչած մնա՛ - Եղբ. Աւետիս Գազազեան
Յաջորդ Հրապարակում Տնօրինումներն ու Ներկայ Ժամանակները (Մտ 16.1-4)