Նախորդ Հրապարակում Ներքին Սենեակդ Մտիր (Մտ 6.5-6)
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Ախոյեանը Եղի՛ր - եղբայր Դաւիթ Մաջուլեան