Տեսնելով, որ Ադամ մինակ է, «Տէր Աստուած ըսաւ. “Աղէկ չէ, որ Ադամ մինակ ըլլայ. անոր օգնական մը ընեմ իրեն յարմար» (Ծն 2.18):
Աստուած Ադամին չտուաւ յարմար կին մը, այլ՝ յարմար օգնական մը:
Ի՞նչպէս ընտրել ապագայ կողակիցդ, որպէսզի քեզի համար ըլլայ օգնական՝ Աստուծոյ կողմէ տրուած տեսիլքը կատարելու համար:

Նախորդ Հրապարակում Սկիզբը (Ծն 1.1-3)
Յաջորդ Հրապարակում Փրկուէ՛ եւ Արձակուէ՛ (Եփ 1։7-23)