Շատ կարեւոր է, որ արժէքը գիտնանք փրկագործութեան, որպէսզի ատիկա մեզի հոգեւոր սնունդ ըլլայ ամէն օր եւ Սատանային ու աշխարհի պայմաններուն գերի չըլլանք:

Ի՞նչ կը նշանակէ փրկուիլ...

Նախորդ Հրապարակում Ըլլալ Բարեպաշտ Կինմարդ
Յաջորդ Հրապարակում «Լոյս Ըլլայ» ու Լոյս Եղաւ (Ծն 1.3)