Շատ կարեւոր է, որ նախքան ամուսնութիւնը՝ ճիշդ, յարմար, բարի եւ հոգեւոր մակարդակի հանդիպումներ ըլլան:
Ի՞նչ է յաջող կերպով հանդիպումի եւ ամուսնութեան պատրաստուելու ձեւը: Ի՞նչ ձեւով զոյգ կը գտնենք:

Նախորդ Հրապարակում Մարդը (Ծն 1.26-28)
Յաջորդ Հրապարակում Ի՞նչ է Հաւատքին Արտայայտութիւնը (Յկ 2.14)