Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին Գրաւականը
Յաջորդ Հրապարակում Հնազանդութիւն Եւ Համարձակութիւն