Նախորդ Հրապարակում «Որդեա՛կ իմ քու հօրդ խրատին մտի՛կ ըրէ […] Եւ քու պարանոցիդ մանեակներ պիտի ըլլան» (Առակաց 1.8-9)
Յաջորդ Հրապարակում Տէրը Կ'որոշէ Իմ Սահմաններս