Նախորդ Հրապարակում Մեռայ Խաչին Վրայ եւ Քրիստոս Կ'ապրի Իմ Մէջս (Գղ 2.20)
Յաջորդ Հրապարակում Ի՞նչ Կը նշանակէ Մտնել Տիրոջ Ներկայութեան Մէջ