Նախորդ Հրապարակում Մի՛ Ըսեր Պիտի Ընեմ, Ըրէ՛
Յաջորդ Հրապարակում Քու Իրական Արժէքդ (Մտ 14.22-33)