Նախորդ Հրապարակում Հնազանդութիւն Եւ Համարձակութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Յօժարակամութիւն