Նախորդ Հրապարակում Ուսուցում Ծոմապահութեան Շուրջ (Մատթէոս 6.16-18)
Յաջորդ Հրապարակում Մովսէսի Օրինակը