Նախորդ Հրապարակում Ես Կ‘ուզեմ, Ես Յանձն Կ‘առնեմ (Յովհաննու 19.1-16)
Յաջորդ Հրապարակում Երանի՜ Քեզի