Նախորդ Հրապարակում «Մենք Կայսրէն Զատ Թագաւոր Չունինք» (Յովհաննու 19.15)
Յաջորդ Հրապարակում Ծարաւ Եմ (Յովհաննու 19.28)