Նախորդ Հրապարակում Դուն Կանչուած Ես
Յաջորդ Հրապարակում Արդարութեան Օրհնութիւնները (Հռ 5.1-17)