Նախորդ Հրապարակում Բժշկութիւնը Փրկութեան Պտուղն է
Յաջորդ Հրապարակում Աւետելու Կարեւորութիւնը (Փիլիպպեցիս 1.1-30)