Նախորդ Հրապարակում Մեր Հոգին Փրկելով, Տէր Յիսուս Մարմնի Առողջութիւնն ալ Կ'արտօնէ
Յաջորդ Հրապարակում Նոր Կեանքի Սկիզբը (Եսայի 61.1-4)