Նախորդ Հրապարակում Խաչին Զօրութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Երուսաղէմ Յաղթական Մուտքը