Նախորդ Հրապարակում Հոգևոր Պատերազմ և Աղօթք
Յաջորդ Հրապարակում "Եթէ Զիս Սիրէիք" (Յհ 14.28) - Հովիւ Սեպուհ Փամպուքեան