Նախորդ Հրապարակում Յիսուս Կը Սաստէ Հովերը եւ Լիճը (Մտ 8.23-27: Մր 4.35-41: Ղկ 8.22-25)
Յաջորդ Հրապարակում Խաղաղութիւն Ըլլայ Քեզի (Մտ 10.1-15)