Նախորդ Հրապարակում Սրբութեան Առաջնահերթութիւնը - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան
Յաջորդ Հրապարակում Խաղաղութիւն Ըլլայ Քեզի (Մտ 10.1-15)