Նախորդ Հրապարակում Յարութեան Նպատակը - Ինչո՞ւ Ողջը Մեռելներուն Մէջ Կը Փնտռէք (Ղուկաս 24.5)
Յաջորդ Հրապարակում Յարութիւն Առնողը Տեսա՞ր (Ղուկաս 24.13-32)