Վերի հատուածին մէջ Պօղոս առաքեալ խօսքը կ'ուղղէ գաղատացիներուն, որոնք Յիսուս Քրիստոսը հաւատքով ընդունելէ ետք ինչպէս նաեւ Սուրբ Հոգին ստանալէ եւ հրաշքներ վայելելէ ետք, սուտ ուսուցիչներու պատճառով սկսած էին իրենց արդարութիւնը սխալ տեղ փնտռել եւ իրենց հաւատքը ապրիլ Մովսիսական Օրէնքի պահանջները կատարելով:

Նախորդ Հրապարակում Երկինքի Թագաւորութիւնը Երկրի Վրայ
Յաջորդ Հրապարակում Ես Փրկուած Եմ (Յհ 1.1-5)