Նախորդ Հրապարակում Յարութիւնը Գերբնականին Սկիզբն է
Յաջորդ Հրապարակում Զոյգերու Համաձայնութիւնը եւ Արդիւնքը