Արուն երկիրին տիրելու Աստուծոյ ռազմավարութեան մաս կը կազմէ:
Ի՞նչպէս էր արուն սկիզբէն:
Ի՞նչ են արուին կամ հօր բացակայութեան հետեւանքները:
Ի՞նչպէս վերականգնել արուն:

Նախորդ Հրապարակում Յիսուսի Փրկութեան Յոյսը Մեր Խարիսխն Է
Յաջորդ Հրապարակում Հանգիստը Քրիստոսով