Նախորդ Հրապարակում Չարին Ճամբան Եւ Արդարին Ճամբան (Սաղմոս 1)
Յաջորդ Հրապարակում Ինքնութիւնս եւ Զգեստաւորումս (Սաղմոս 45.1-5)