Նախորդ Հրապարակում Ճանչնալ Մեր Կեանքը Քրիստոսով (Մարկոս 6.17)
Յաջորդ Հրապարակում Աղօթք Աստուծոյ Միջամտութեան