Նախորդ Հրապարակում Յայրոսին Աղջկան Յարութիւնը (Մտ 9.18-26: Մր 5.21-43: Ղկ 8.40-56)
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայողները