Նախորդ Հրապարակում Կ'ուզե՛մ, Մաքրուէ՛ - Բորոտին Բժշկութիւնը (Մտ 8.1-5)
Յաջորդ Հրապարակում Մարգարէական Ծառայութեան Տեսակներ