Եղիսէ իւրայատուկ առաքելութեան մը համար կոչուած էր: 

Եղիսէ օծութիւնը տարածելու եւ Աստուծոյ կամքը երկրին մէջ ամբողջացնելու համար հսկող անձ մը պէտք էր ըլլար: Նոյնպէս ալ Եկեղեցին կոչուած է Քրիստոսի օծութիւնը երկրի վրայ տարածելու: 

Նախքան ակնկալուած կրակը ստանալը եւ կոչումին մէջ հաստատուիլը, Եղիսէ փորձուեցաւ եւ քննուեցաւ:

Եղիա Եղիսէն երեք տարբեր տեղեր տարաւ, որպէսզի գերբնականը տեսնելու եւ ստանալու համար փորձուի եւ ապա չորրորդին անցնի:

Նախորդ Հրապարակում Վկայէ՛ Քու Կեանքովդ
Յաջորդ Հրապարակում Վկայէ՛ Քու Կեանքովդ