Նախորդ Հրապարակում «Քաջալերուէ՛, ... մեղքերդ ներուած են քեզի» (Մտ 9.1-8)
Յաջորդ Հրապարակում Քրիստոնէական Աւետարանչութիւն