Նախորդ Հրապարակում Անձը ԽՆԴՐԷ (Մտ 9.27-31)
Յաջորդ Հրապարակում Աւետարանչութեան Հոգևոր Պատերազմ - Հովիւ Վիգէն Սարգիս