Թշնամին կը փորձէ մեզմէ գողնալ մեր հոգեւոր իշխանութիւնը, սեռային մեղքին միջոցաւ:
Անձ մը ի՞նչպէս սեռային մեղքի մէջ կ'իյնայ:
Ի՞նչ են պատճառները եւ ի՞նչ են հետեւանքները:
Ի՞նչպէս բժշկուիլ սեռային մոլութենէ եւ ի՞նչ են ազատագրման դրական հետեւանքները:

Նախորդ Հրապարակում Կեանքի եւ Պաշտամունքի Նոր Ձեւը (Ծն 3.23 -- 8.22)
Յաջորդ Հրապարակում Բնական Պահպանութիւն (Ելք 15:26)