Նախորդ Հրապարակում Ի՞նչ է Հաւատքին Արտայայտութիւնը (Յկ 2.14)
Յաջորդ Հրապարակում Կոչումդ Հետապնդէ՛ եւ Սեփականացո՛ւր